PCPR Wieliczka logo

Znak Sprawy: III-MJ-ZP.271-1-22/454/22                                    

                                                                                                          Wieliczka, 25.03.2022r.

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka
e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
www.pcpr-wieliczka.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
O WARTOŚCI PONIŻEJ 130 000zł.
PROWADZONEGO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Pełnienie w roku 2022 funkcji inspektora nadzoru nad pracami w ramach likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie powiatu wielickiego”.

Zatwierdziła:

Ryszarda Zakrzewska – Zachwieja
Dyrektor PCPR

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ: