Szkolenie skierowane jest do rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w zastępczych formach opieki, celem wzmocnienia / podniesienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2022r. w godzinach 17.00 – 18.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26 G.

Zgłoszenie o gotowości udziału w szkoleniu należy przesłać na adres e-mail: j.turchan@pcpr-wieliczka.pl  lub telefonicznie: 12 288-02-20 w.109, w terminie do: 22 czerwca 2022r.