Dnia 06.07.2022r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, odbyło się spotkanie przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej z pełnomocnikiem ds. DPS Wicestarostą Wielickim – Henrykiem Gaworem. Zadaniem powołanego przez Starostę Wielickiego – pełnomocnika ds. DPS będzie nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług, ocena poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a w razie konieczności opracowanie i wdrożenie niezbędnych procedur zapewniających prawidłową realizację zadań. W spotkaniu uczestniczyli również: Członek Zarządu Powiatu Wielickiego – Aleksandra Ślusarek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce – Ryszarda Zakrzewska – Zachwieja, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Dyrektorzy Ponadgminnych Domów Pomocy Społecznej w Powiecie Wielickim, a także  osoby odpowiedzialne za koordynowanie spraw medycznych i socjalnych w tych palcówkach.  Celem spotkania było omówienie funkcjonowania domów pomocy społecznej na terenie  Powiatu Wielickiego oraz wyznaczenie kierunków działań na przyszłość w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa oraz najwyższego poziomu świadczonych dla nich usług.