W dniu 14.07.2022 r. Wicestarosta Wielicki Henryk Gawor, pełniący funkcję pełnomocnika ds. domów pomocy społecznej, wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wielickiego – Aleksandrą Ślusarek, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce – Ryszardą Zakrzewską – Zachwieja, a także pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce – Jolantą Gondek i Iloną Włodarz, w ramach wizyt monitorujących odwiedzili dwa ponadgminne Domy Pomocy Społecznej –  Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach, a także Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes  w Sułkowie. Podczas wizyt dokonano wizji lokalnej budynków,  a także przeprowadzono rozmowy z mieszkańcami oraz personelem. Wizyty, mające na celu bieżące monitorowanie funkcjonowania placówek i utrzymania najwyższego poziomu świadczonych usług będą odbywały się cyklicznie.