Realizując zapis  zadania  3.1.1. oraz 3.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przekazuje informację na temat podmiotów realizujących na terenie Powiatu Wielickiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIEJEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIEDNI TYGODNIA, W KTÓRYCH REALIZOWANE JEST ZADANIEGODZINY REALIZACJI ZADANIA
Konsultacje partnerskie  Punkt Poradnictwa, Psychoterapii i Interwencji
w Gdowie
poniedziałek
wtorek
środa
piątek  
12.00-18.00 8.00-19.00
8.00-20.00 8.00-13.00
Terapia indywidualnaPunkt Poradnictwa, Psychoterapii i Interwencji
w Gdowie
poniedziałek
wtorek
środa
piątek  
12.00-18.00 8.00-19.00
8.00-20.00
8.00-13.00
Terapia uzależnieńPunkt Poradnictwa, Psychoterapii i Interwencji
w Gdowie
czwartek10.00-20.00
Oddziaływania psychologiczno-edukacyjne  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Niepołomicach  czwartek15.30-17.30
PsychoterapiaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłajuczwartek  14.00-18.00
Psychoterapia psychiatra  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłajuśroda15.00-17.00
Psycholog (terapeuta uzależnień)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kłajuponiedziałek13.00-17.00  
PrawnikGminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kłajuczwartek  15.00-17.00
Konsultacje administracyjno-prawne  Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Trąbkachwtorek
czwartek  
9.00-11.00
9.00-11.30
Konsultacje psychologicznePunkt Informacyjno-Konsultacyjny w Trąbkachpierwszy poniedziałek miesiąca

drugi, trzeci i czwarty poniedziałek miesiąca  
8.00-12.00

8.00-11.00
Konsultacje socjalnePunkt Informacyjno-Konsultacyjny w Trąbkachponiedziałek
czwartek  
14.00-17.00 14.00-15.30