Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne i ich opiekunów do wypełnienia krótkiej ankiety badawczej on-line. Ankieta ma za zadanie przede wszystkim zorientowanie się Funduszu, jakiego rodzaju technologie wspomagające są najbardziej potrzebne oraz czy osoby niepełnosprawne byłyby zainteresowane ich wypożyczeniem. 

Ankiety nie trzeba drukować. Wypełnia się ją i wysyła komputerowo.

Poniżej link do ankiety.


https://forms.office.com/r/VQ3N4zPAU5


Prosimy o wypełnienie ankiety w terminie do 19 sierpnia 2022 r. Dziękujemy