Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

 Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 sierpnia 2022r. w siedzibie PCPR przy ul. Niepołomska 26G w Wieliczce lub elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia). System SOW umożliwia złożenie wniosku bez konieczności wychodzenia z domu.

W ramach programu osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskania prawa jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia z jego obsługi, zakupu wózka elektrycznego, skutera lub przystawki elektrycznej do wózka ręcznego, a także do zakupu nowoczesnej protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej wózka elektrycznego i protezy kończyny, jak również do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu:  https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/

Aktualne warunki dofinansowania określa dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku dostępny na stronie www.pfron.org.pl https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe-105401/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-obowiazujace/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-programu/