W ramach przyznania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na wsparcie domów pomocy społecznej w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w 2022 roku, Powiat Wielicki otrzymał w II półroczu 2022 r. roku kwotę 38.000,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.