Wieliczka, dn. 25 października 2022 r.

V-KW-NAB.1102-8-22/ 271 /2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko
nie wybrano kandydata.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W toku postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna stwierdziła, że żaden z kandydatów nie wykazał wystarczającej wiedzy i umiejętności gwarantujących wykonywanie obowiązków na tym stanowisku. W związku z powyższym nabór na wolne stanowisko pracy zakończył się bez wyłonionego kandydata.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieliczce
mgr Anna Front