loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

9 grudnia 2022r. oraz 15 grudnia 2022r. o godz. 17:00 zapraszamy na kolejne spotkanie

grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.

Jej celem jest otrzymanie emocjonalnego wsparcia, wzmocnienie psychiczne, zwiększenie świadomości o przysługujących prawach, wymiana osobistych doświadczeń uczestników grupy wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu 730 201 771, 12 278 20 00

Spotkania odbywać się będą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Przewidywana częstotliwość spotkań wynosi dwa raz w miesiącu.

Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

Organizatorem jest

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Wieliczce