W dniu 28.12.2022r. w siedzibie PCPR w Wieliczce odbyło się świąteczne spotkanie z Mikołajem. Spotkanie skierowane było do wszystkich dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Wielickiego. Atrakcjami imprezy były:

  • Wspólne zabawy z elfami,
  • Zajęcia plastyczne,
  • Malowanie twarzy,
  • Słodkie upominki dla wszystkich dzieci.

W spotkaniu z rodzinami zastępczymi wzięli udział wicestarosta Henryk Gawor oraz sekretarz powiatu Rafał Ślęczka.