Wieliczka, dnia 17 stycznia 2023r.

V-KW-NAB.1102-16-22/ 20 /2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
…………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:
Pani Maria Łuszczyńska – zam. Staniątki

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła warunki i wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się wiedzą merytoryczną, kwalifikacjami oraz doświadczeniem z zakresu zagadnień wymaganych przez pracodawcę oraz przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną.

p.o. Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce

mgr Anna Front
Wieliczka, 17.01.2023r.