„Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Termin zgłaszania ofert od 25 stycznia 2023 r. do 1 lutego 2023 r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

Szczegóły i przydatne formularze w załącznikach.

Zarządzenie o naborze kandydatów (komplet) DPS
Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy DPS
Załacznik nr 2 – informacja RODO DPS
Załącznik do Zarządzenia – ogłoszenie DPS
Zarządzenie Starosty nabór na członków komisji DPS