Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
ul. Niepołomska 26/G, 32-020 Wieliczka
NIP: 6831784220, REGON: 351 623150


Wieliczka, 24 marca 2023 r.


Znak postępowania: MM-ZP.271-4-23/67/2023

Informacja z otwarcia ofert
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na
podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej Pzp, pn: „Świadczenie usług
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz realizacja całodobowych
usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania na rzecz mieszkańców
Powiatu Wielickiego.”
Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Świadczenie usług opiekuńczych.
 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 3. Realizacja całodobowych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu
  zamieszkania.

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 Pzp zamawiający informuje, że w postępowaniu
wpłynęły następujące oferty:

 1. Oferta otrzymana na trzy części zamówienia od FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INICJATYW SPOŁECZNYCH PROELIO, SZCZYGŁÓW 47, 32-020 Wieliczka.
  1) Część 1: „Świadczenie usług opiekuńczych”. Cena za jedną godzinę
  świadczenia usługi: 45,00 zł;
  2) Część 2: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”. Cena za
  jedną godzinę świadczenia usługi: 120,00 zł;
  3) Część 3: „Realizacja całodobowych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych
  w miejscu zamieszkania”. Cena za jedną dobę świadczenia usługi: 900,00 zł;
 2. Oferta otrzymana na dwie części zamówienia od EDU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. PLAC TRZECH KRZYŻY, nr 10, lok. 14, 00-499 Warszawa.
  1) Część 1: „Świadczenie usług opiekuńczych”. Cena za jedną godzinę
  świadczenia usługi: 34,49 zł;
  2) Część 2: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”. Cena za
  jedną godzinę świadczenia usługi: 34,49 zł;
  3) Część 3: „Realizacja całodobowych usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych w
  miejscu zamieszkania”. Cena za jedną dobę świadczenia usługi: – nie złożono oferty.

Otrzymują:
1) Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl