Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 roku (wtorek) o godz. 15.45 rozpoczyna się realizacja PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE.

Spotkania grupowe będą się odbywały w każdy wtorek w godz. 15.45-19.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G.
Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych.


Program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych adresowany jest do osób stosujących przemoc:

 • skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
 • uczestniczących w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
 • zgłaszających się w wyniku innych okoliczności (kierowanych przez policję, terapeutów uzależnień, instytucje pomocy społecznej i inne, samodzielnie zgłaszających chęć uczestnictwa w programie).

  Celem oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych jest:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy,
  • rozwijanie umiejętności samokontroli,
  • kształtowanie umiejętności wychowywania dzieci bez użycia przemocy,
  • zdobycie i podniesienie wiedzy na temat mechanizmów przemocy,
  • nauka konstruktywnego wyrażania uczuć,
  • nauka partnerskiego układania stosunków w rodzinie i korzystania z pomocy innych.

  Informacji dodatkowych na temat programu udziela p. Jolanta Gondek

    nr telefonu 12 288 02 20 wew. 106

  pon-pt w godz. 7.30-15.30.

  Udział w programie jest bezpłatny.