Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

32-020 Wieliczka,  ul. Niepołomska 26G

tel. 12 288 02 20

Program adresowany jest w szczególności do:

 • Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
 • Osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
 • Osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychoaktywnych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
 • Osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie (kierowanych przez policję, terapeutów uzależnień, gminne zespoły interdyscyplinarne do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, instytucje pomocy społecznej i inne, samodzielnie zgłaszających chęć uczestnictwa  w programie).

Oddziaływania korekcyjno- edukacyjne prowadzone są w celu:

 • Powstrzymanie osoby stosującej przemoc przed dalszym stosowaniem przemocy,
 • Rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie,
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy,
 • Uznania przez osobę stosująca przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy,
 • Zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
 • Zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
 • Uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

 Program obejmuje 60 godzin spotkań grupowych


Harmonogram sesji grupowych w okresie kwiecień –lipiec 2023 roku:
18.04, 25.04, 05.05, 09.05, 16.05, 23.05, 30.05, 06.06, 13.06, 20.06, 27.06, 04.07
w godz. 15.45-19.30
Spotkania odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G.


Dodatkowe informacje są dostępne pod nr telefonu
12 288 02 20 wew. 106 w godz. 7.30-15.30.
Udział w programie jest bezpłatny.