Wieliczka, dnia 27 kwietnia 2023 r.

V-KW-NAB.1102-1-23/ 118a /2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR W DZIALE DS. REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na  ww. stanowisko została wybrana:

Pani Angelika Krzyżak      –       zam.  Koźmice Wielkie

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła warunki i wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się wiedzą merytoryczną, kwalifikacjami oraz doświadczeniem z zakresu zagadnień wymaganych przez pracodawcę oraz przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieliczce
mgr Anna Front

Wieliczka, dn. 27.04.2023r.