dla członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu całodobowej bezpośredniej opieki nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., na rzecz mieszkańców Powiatu Wielickiego.

nr Ogłoszenia 2023/BZP 00223301/01 z dnia 18 maja 2023

TREŚĆ OGŁOSZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ: