Powiat Wielicki realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 

Ogłoszenie o naborze osób do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby, ubiegające się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osobą niepełnosprawną do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2023.  

Termin pierwszego naboru osób do udziału w Programie rozpoczyna się od dnia 22.05.2023r. do dnia 21.06.2023r.

Uczestnikiem Programu może być członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która wymaga usług opieki wytchnieniowej. Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie powiatu wielickiego. Usługa opieki wytchnieniowej realizowana jest w dwóch formach: 

1.   Dziennej

a.    w miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej),

b.    w miejscu wskazanym przez Realizatora Programu, z zapewnionym dojazdem

2.   Całodobowej

a.    w placówce wskazanej przez Realizatora Programu, maksymalnie przez 14 dób następujących po sobie lub w różne dni tygodnia lub miesiąca (dojazd we własnym zakresie)

 Usługa opieki wytchnieniowej zaplanowana jest łącznie dla 68 osób niepełnosprawnych, w tym dla 27 osób w formie dziennej i 41 osób w formie całodobowej.  Osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce pod numerem telefonu 12 288 34 80 lub 730 201 543  Dokumenty zgłoszeniowe, wymienione jako załączniki do ogłoszenia, należy składać osobiście, za pośrednictwem innej osoby w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka w Dziale do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, lub pocztą radycyjną. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z Programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, oraz Regulaminem naboru i uczestnictwa w Programie  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 realizowanego przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, które dostępne są poniżej: 

1.    Program  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 [tutaj] 

2.    Regulaminem naboru i uczestnictwa w Programie  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 realizowanego przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce [tutaj]                           

 Załączniki do ogłoszenia: