Powiat Wielicki realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących Funduszu Solidarnościowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby, ubiegające się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osobą niepełnosprawną do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2023.

Termin naboru osób do udziału w Programie rozpoczyna się od dnia 14.08.2023r. do dnia 13.09.2023r.

Uczestnikiem Programu może być członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która wymaga usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie powiatu wielickiego.

Usługa opieki wytchnieniowej realizowana jest w dwóch formach:

  1. Dziennej
  2. w miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej),
  3. w miejscu wskazanym przez Realizatora Programu, z zapewnionym dojazdem
  4. Całodobowej
  5. w placówce wskazanej przez Realizatora Programu, maksymalnie przez 14 dób następujących po sobie lub w różne dni tygodnia lub miesiąca (dojazd we własnym zakresie)

Aktualnie pozostały miejsca dla usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej. 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce pod numerem telefonu 12 288 34 80 lub 730 201 543

Dokumenty zgłoszeniowe, wymienione jako załączniki do ogłoszenia, należy składać osobiście, za pośrednictwem innej osoby w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka w Dziale do spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, lub pocztą tradycyjną.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się z Programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, oraz Regulaminem naboru i uczestnictwa w Programie  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 realizowanego przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, które dostępne są poniżej:

  1. Program  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 [tutaj] 
  2. Regulaminem naboru i uczestnictwa w Programie  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 realizowanego przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce [tutaj]                           

 Załączniki do ogłoszenia: 

1-Karta-zgloszenia-do-programu-ZALACZNIK-NR-7-DO-PROGRAMU-OW-2023-1 Pobierz

1.1-Klauzula-RODO-ministerstwa-ZALACZNIK-NR-11-DO-PROGRAMU-KLAUZULA_RODO_DLA_MINISTRA-1 Pobierz

1.2-Informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych Pobierz

1.3-oswiadczenie-o-wyborze-osoby-jezeli-dotyczy Pobierz

1.3.1-Klauzula-RODO-ministerstwa-jezeli-dotyczy Pobierz

1.3.2-Informacja-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-jezeli-dotyczy Pobierz

2-Karta-pomiaru-skala-FIM-ZALACZNIK-NR-6-DO-PROGRAMU-OW-2023-1 Pobierz