Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza na wydarzenia związane z Forum Usług Społecznych w Powiecie Wielickim – inicjatywą publiczno-społeczną, mającą na celu integrację środowiska podmiotów publicznych i niepublicznych w celu rozwoju i wzmacniania zasobów do realizacji usług społecznych.

Do zaangażowania w działania Forum zapraszamy przedstawicieli wszystkich podmiotów publicznych, prywatnych i organizacje pozarządowe, a także inicjatywy społeczne, samoorganizacje i mieszkańców, które realizują bądź chcą w swojej działalności upowszechniać usługi społeczne.

W ramach Forum zapraszamy do skorzystania z następujących wydarzeń:

1.spotkanie wyjazdowe w ramach Forum Usług Społecznych dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów publicznych w dniach 28-30 sierpnia 2023, Dwór Sieraków  w Sierakowie.


Tydzień Usług Społecznych w Powiecie Wielickim, a w ramach niego:

wizyty studyjne „Dobre praktyki usług społecznych w Powiecie Wielickim” w dniach 11-14 września 2023- więcej informacji   i formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj:

Zapraszamy do odwiedzenia następujących podmiotów zapoznania się z ich działalnością:

1.Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podolanach

2.Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych PROELIO

3.Fundacja Leonardo w Wieliczce

4.Fundacja L`Arche w Śledziejowicach

5.Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach

6.Campus Miseriecordiae w Brzegach

7.Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce

Wizyty odbędą się w dniach 11, 12, 13 i 14 września (jeden dzień do wyboru) w godzinach 8.30 – 16.30 z przerwą na lunch.

Wyjazd i powrót odbędzie się spod Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G.

https://www.interankiety.pl/f/MWLMoBPJ


Spotkanie podsumowująco-inicjujące „Przyszłość usług społecznych w Powiecie Wielickim” w dniu 15 września 2023, Hotel Novum w Niepołomicach -więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo tutaj:

Spotkanie ma na celu podsumowanie działań prowadzonych w grancie „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Chcemy wspólnie z Państwem zastanowić się nad przyszłością usług społecznych w naszym Powiecie, nad zasobami, wyzwaniami ich realizacji, a także nad uwarunkowaniami i szansami stwarzanymi przez rozwiązania systemowe. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny i aktywizujący uczestników do wymiany myśli i poglądów na temat perspektyw rozwojowych usług społecznych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 września 2023 w godzinach 9.30 – 15.00 w Hotelu Novum  w Niepołomicach.

https://www.interankiety.pl/f/NJ1G8G40

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona. Zapraszamy do rejestracji i do zobaczenia na wydarzeniach!