Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku.

 

W ramach programu Aktywny samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera inwalidzkiego elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy nowoczesnej protezy kończyny, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej.

 

WAŻNE ZMIANY! Od 2024r. zmniejszono wymagany udział własny wnioskodawców do 10% oraz umożliwiono składanie wniosków w Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym także studentom posiadającym lekki stopień niepełnosprawności.

 

Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej PFRON. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie w 2024r. oraz definicje pojęć zawarte są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku,

link:  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

 

Ważne terminy:

Moduł I – od 1 marca do 31 sierpnia 2024r.

Moduł II:

od 1 marca do 31 marca 2024r. – termin przyjmowania wniosków na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

31.05.2024r. – termin zakończenia wypłat dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dotyczy wniosków składanych do 31.03.2024r.)

do 10 października 2024r. – termin zakończenia przyjmowania wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025

31.12.2024r. – zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie.

System Obsługi Wsparcia

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/ bez konieczności wychodzenia z domu.