Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które studiują lub uczą się w szkołach policealnych do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach programu Aktywny samorząd Moduł II.

Od 2024r. o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu Aktywny samorząd mogą się starać także studenci posiadający lekki stopień niepełnosprawności.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do kosztów nauki (czesne) oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.

Terminy przyjmowania wniosków w ramach Modułu II:

● do 31 marca 2024r. – termin zakończenia przyjmowania wniosków na semestr letni roku akademickiego 2023/2024

● do 10 października 2024r. – termin zakończenia przyjmowania wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025

Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej PFRON. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie w 2024r. oraz definicje pojęć zawarte są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku,

System Obsługi Wsparcia

link:  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW (System Obsługi Wsparcia) na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl/ bez konieczności wychodzenia z domu.