Wieliczka, dnia 28 marca 2024 r.

V-NAB-1102-1/ 74 /2024   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA DZIAŁU DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

…………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko

 nie został wyłoniony żaden kandydat

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z uwagi na brak ofert pracy na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika działu ds. pieczy zastępczej, nabór zakończono bez wyłonienia kandydata do zatrudnienia na przedmiotowym stanowisku

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Wieliczce

mgr Anna Front