System Obsługi Wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że od dnia 15.04.2024r. wnioski o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia), tylko w przypadku wykluczenia cyfrowego w formie papierowej (ze stosownym oświadczeniem dołączonym do wniosku).

Z treścią programu można zapoznać się na stronie internetowej PFRON. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w programie w 2024r. oraz definicje pojęć zawarte są w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku,

link:  https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Ważne terminy:

● Moduł I – od 1 marca do 31 sierpnia 2024r. – terminy rozpoczęcia i zakończenia  przyjmowania wniosków na Moduł I

● Moduł II:

od 1 marca do 31 marca 2024r. – termin przyjmowania wniosków na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 – nabór zakończony

do 10 października 2024r. – termin zakończenia przyjmowania wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025

31.12.2024r. – zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie.