Wieliczka, dnia 18 czerwca 2024 r.

V-NAB-1102-3/ 160 /2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce
32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIK DZIAŁU DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ
…………………………………………………………….
(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie dokonano wyboru kandydata do zatrudnienia.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

W określonym terminie do składania ofert wpłynęły dwie oferty, w tym jedna która spełniała wymagania formalne. Kandydat nie spełnił w stopniu wystarczającym oczekiwań Pracodawcy w zakresie przygotowania merytorycznego do prawidłowego i samodzielnego wykonywania zadań określonych w treści ogłoszenia o naborze.

W związku z tym nabór na stanowisko urzędnicze pozostał nierozstrzygnięty.

Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieliczce
mgr Anna Front