V-NAB-1102-5/172/2024

Zarządzenie Nr 29/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Wieliczce
z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowego
w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.), Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz § 5 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce stanowiącego załącznik do Uchwały nr 257/1013/2022 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 18 marca 2024 roku,

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ulicy Niepołomskiej 26G.
  2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o naborze, o którym mowa w § 1 umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, stronie internetowej  www.pcpr-wieliczka.pl oraz na tablicy informacyjnej Centrum.

§ 3

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ: