Było to wyjątkowe wydarzenie, pełne radości i zabawy. Nie zabrakło masy atrakcji między innymi dmuchane zjeżdżalnie, kolorowa wata cukrowa, malowanie twarzy czy kąpiel w pianie. Wydarzenie to stanowiło również doskonałą okazję do podzielenia się cennymi wskazówkami oraz wiedzą rodzinami zastępczymi, specjalistami a także instytucjami działającymi na terenie Powiatu Wielickiego. W trakcie tego wyjątkowego Dnia nie zabrakło chwil wzruszenia. Pożegnano zawodową rodzinę zastępczą Państwa Teresę i Wojciecha Matuła, którzy postanowili udać się na zasłużony odpoczynek. Podziękowano również za 20 lat pracy na rzecz dzieci zawodowej rodzinie zastępczej  Państwu Katarzynie i Robertowi Rajczyk.

Całą uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: Pani Elżbieta Achinger I Wicewojada Małopolski , Pan Roman Ptak Starosta Wielicki, Pani Ewa Ptasznik Wicestarosta Wielicki, Radni Powiatu Wielickiego, Burmistrzowie, Dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, Kierownicy Placówek Wsparcia Dziennego, Kierownicy WTZ oraz ŚDS, Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, kuratorzy rodzinni, fundacje oraz ci najważniejsi, czyli rodziny zastępcze wraz z dziećmi.

Uśmiechy dzieci pokazały nam, że to był naprawdę bardzo szczęśliwy czas i udany dzień .

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA FB : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=505782401804990&set=pb.100071197023045.-2207520000&type=3