PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje że od 9 do 11 grudnia 2020r. urząd będzie nieczynny. Powodem jest przeprowadzka do nowej siedziby przy ul. Niepołomskiej 26G.

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY !!!

Zapraszamy pod nowy adres ul. Niepołomska 26G od 14 grudnia 2020

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 25.11.2020 r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-6-20/ 2317 /2020

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIADYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

cała treść głoszenia kliknij tutaj!

załączniki kliknij tutaj!

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Wieliczka 03.12.2020 r.

V-AS-ZP.271-5-20/ 2237 /2020                                                                                     

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania na „Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu osobowego”.

Przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie zapisów rozdz. XIII pkt 5) Zaproszenia do składania ofert, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu …

PCPR Wieliczka logo

V-AS-NAB.1101-5-20/2191/2020                                                Wieliczka: 10.11.2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13

ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA TUTAJ

PCPR Wieliczka logo

Projekt,  wykonanie i montaż pylonu oraz tablic informacyjnych zewnętrznych  przed wejściem głównym do budynku oraz projekt,  wykonanie i montaż oznakowania wewnątrz budynku Centrum Wsparcia Społecznego  w Wieliczce,  ul. Niepołomska 26c.

CAŁA TREŚĆ ZAPYTANIA TUTAJ !!!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, żew dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ześrodków PFRON dla osób niepełnosprawnych na następującezadania:● dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środkipomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny,● dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się.

W 2020r. w ramach prowadzonych zadań osoby niepełnosprawne mogąubiegać się o dofinansowanie do zakupu aparatów …