Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26 G, wraz z firmą POWER MOTIVE, zapraszają pełnoletnich mieszkańców Powiatu Wielickiego do zapisów na bezpłatny kurs „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”.

Kurs realizowany będzie w siedzibie Centrum przy ulicy Niepołomskiej 26G w terminach: 28,29,30,31 sierpnia oraz 01,05,06,07,08 …

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE POSZUKUJE KANDYDATA NA STANOWISKO INTERWENTA KRYZYSOWEGO

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Nieposzlakowana opinia.Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań:

Doświadczenie w …

HARMONOGRAM STACJONARNYCH SPOTKAŃ CZERWIEC 2022:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych06.06.2022r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30

dla Rodzin Zastępczych Zawodowych09.06.2022r. w czwartek o godz.: 9:00-11:00

Podczas spotkań odbędą się krótkie warsztaty wprowadzające w tematykę POZYTYWNEJ DYSCYPLINY.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jestPsycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce poszukuje kandydata na stanowisko

Interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Wymagania formalne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarboweUkończone studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub nauki o rodzinie.Staż pracy minimum 1 rok.

 Wymagania dodatkowe

Doświadczenie w pracy …

W związku ze zwiększoną liczbą zakażeń koronawirusem SARS Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19,  od dnia 19 października 2020 roku wstrzymuje się przyjmowanie stron w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ul. H. Sienkiewicza 13 i ul. Sikorskiego 5 do odwołania.                                             

Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać za pośrednictwem:

poczty email: sekretariat@pcpr-wieliczka.plplatformy ePUAP na adres: /PCPR-WIELICZKA/domyslnaplatformy internetowej SOWlistowniepoprzez …