PCPR Wieliczka logo

-AS-NAB.113-7-19/ 471  /2020                            Wieliczka, 11 luty 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR   5/PIK/2020

na wybór Psychologa  do pełnienia dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) ze względu na wartość szacowaną poniżej 30 000 euro. Postępowanie prowadzone …

V-AS.AON.271-2-2020/ 424     /20                   Wieliczka dnia, 04 luty 2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/A.O.N./2020

Na  realizację usług  Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej        w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

– edycja 2019-2020r.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie zgodnie z art. 4 pkt. 8 nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) ze względu …