Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DO POBRANIA:

informacje dotyczące programuWniosek WRMR obszar BWniosek WRMR obszar DWniosek WRMR obszar FWniosek WRMR obszar C

LINKI:

“Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)Procedury realizacji programu oraz załączniki (rok 2020, 2021) – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

WNIOSKI DO: „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” w 2021 roku.Czytaj więcej

Wieliczka, dnia 23 lutego 2021 roku

IV-JK-ZP.271-5/5-o/2021       

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na „Świadczenie usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”

nr RPMP.09.02.02-12–0495/19”

data publikacji ogłoszenia: 12 luty 2021 roku

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!!!

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na „Świadczenie usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”Czytaj więcej

PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Rodzicami zastępczymi mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie,a także osoba samotna. Rodzice zastępczy mogą być

Podziel się domem miłością i radością! Bądź szansą na dobry start! ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄCzytaj więcej

Wieliczka, 16.02.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

W ramach programu Aktywny samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do

Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” 2021r.Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, iż najbliższe spotkania online w ramach GRUPY WSPARCIA odbędą się:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych01.03.2021r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30.

dla Rodzin Zastępczych Zawodowych04.03.2021r. w czwartek o godz.: 9:00-11:00.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jest Psycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

GRUPY WSPARCIA dla Rodzin ZastępczychCzytaj więcej