Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 31.12.2020r.

Znak sprawy:V-AFr.271-4-20/2571/2020    

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczkatel. 12 288-02-20, 730 199 952e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plNIP: 683-17-84-220

Adres do korespondencji:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka,e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJW ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWAW ART. 138o USTAWYPRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PRZEDMIOT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymiCzytaj więcej

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 31.12.2020r.

Znak sprawy:V-AFr.271-4-20/2571/2020 

                                                Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAw ramach części I – III Zamówienia

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów   z różnymi grupami społecznymi na

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w ramach części I – III Zamówienia na przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymiCzytaj więcej

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, 31 grudnia 2020 r.

V-AS-ZP.271-14-20/1809-P/2020

Wykonawcy biorący udziałw postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań superwizyjnych z zakresu pieczy zastępczej oraz  interwencji kryzysowej

W postępowaniu na

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: W postępowaniu na Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań superwizyjnych z zakresu pieczy zastępczej oraz interwencji kryzysowejCzytaj więcej