Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, dnia 31.12.2020r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-16-20/ 2595/2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczkatel. 12 288-02-20, 730 199 952e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plNIP: 683-17-84-220

Adres do korespondencji:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka, e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH MOWA W

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji KryzysowejCzytaj więcej

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

14.01.2021r..

Wieliczka, dnia 30.12.2020r

V-AS-ZP.271-15-20/2591/2020

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczkatel. 12 288 02 20, 730 199 952e mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plwww.pcpr-wieliczka.plNIP: 683 17 84 220 , REGON: 351 623 150

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIADYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

NAZWA ZAMÓWIENIA:„Dostawa sprzętu biurowego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT „Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce”Czytaj więcej

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka, 30 grudnia 2020 r.

V-AS-ZP.271-12-20/2477/2020

Wykonawcy biorący udziałw postępowaniu

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – dla części V oraz VII ZamówieniaorazUNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – dla części I,II, III, IV, VI, VIII Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz

OIK – INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – dla części V oraz VII Zamówienia oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – dla części I,II, III, IV, VI, VIII ZamówieniaCzytaj więcej