Wieliczka, dnia 17 kwietnia 2024 r.

V-NAB-1102-2/ 87 /2024                               

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

                      NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA DZIAŁU DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko

nie został wyłoniony żaden kandydat

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z uwagi na brak ofert pracy …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że z dniem 1 marca 2024 roku weszła w życie zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres 5 lat.

Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowanie do wynajmu …

Wszystkie załączniki ogłoszenia do pobrania poniżej:

1.-Zarzadzenie-Nabor-Kierownik-dzialu-ds.-pieczy-zastepczejPobierz

zal.-1-Klauzula-informacyjnaPobierz

zal.-2-Kwestionariusz-osobowy-UBIEGAJACEJ-SIEPobierz

zal.-3-Zgoda-na-przetwarzanie-danychPobierz

zal.-4-Oswiadczenie-o-niekaralnosciPobierz

zal.-5-Oswiadczenie-pelna-zdolnosc-do-czynnosci-prawnychPobierz

zal.-6-Oswiadczenie-kandydata-dot.-wladzy-rodzicielskiejPobierz

zal.-7.-Oswiadczenie-obowiazek-alimentacyjnyPobierz

zal.-8-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-i-wizerunkuPobierz

Wieliczka, dnia 28 marca 2024 r.

V-NAB-1102-1/ 74 /2024   

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

KIEROWNIKA DZIAŁU DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ

…………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko

 nie został wyłoniony żaden kandydat

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Z uwagi na brak ofert pracy na kierownicze …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza seniorów i ich opiekunów do uczestnictwa w werbinarium, którego organizatorem jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, we współpracy z Komendą główną Policji.

Celem werbinarium jest przybliżenie informacji na temat ochrony bankowości internetowej przez samych seniorów i zwiększenie ich świadomości na temat zagrożeń cyberprzestępczością.

Werbinarium odbędzie się w dniu 24 kwietnia w …

Z uwagi na otrzymanie bardzo dużej liczby zgłoszeń do udziału w Programie  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o zakończonym naborze  zgłoszeń od osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności …