Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

na miesiąc wrzesień   2021 r.

Aktualizacja

     Harmonogram numer 1/02/2020 (numer części zamówienia, miesiąc i rok oraz numer kolejny harmonogramu)Imię i nazwisko trenera/asystenta zdrowienia: Anna Gasik Gawron asystent zdrowienia  Trener Magdalena Pikulska Data i godzina rozpoczęcie oraz zakończenia warsztatów  Miejsce realizacji (adres i nazwa placówki)  Grupa docelowa  Czas trwania warsztatu w godzinach zegarowych 02 wrzesień …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

na miesiąc wrzesień   2021 r.

     Harmonogram numer 1/02/2020 (numer części zamówienia, miesiąc i rok oraz numer kolejny harmonogramu)Imię i nazwisko trenera/asystenta zdrowienia: Anna Gasik Gawron asystent zdrowienia  Trener Magdalena Pikulska Data i godzina rozpoczęcie oraz zakończenia warsztatów  Miejsce realizacji (adres i nazwa placówki)  Grupa docelowa  Czas trwania warsztatu w godzinach zegarowych 02 wrzesień …

1.W ramach przyznania  środków finansowych dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach otrzymał w 2021 roku kwotę 59.204,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na …

Uprzejmie informujemy, iż po wakacjach powracaGRUPA WSPARCIAdla Rodzin Zastępczych Zawodowychoraz Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych.

Spotkania online będą odbywać się raz na miesiąc.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jestPsycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DO KOŃCA 2021 ROKU:

PAŹDZIERNIK:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych04.10.2021r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30.dla Rodzin Zastępczych Zawodowych07.10.2021r. w czwartek o …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

na miesiąc sierpień   2021 r.

AKTUALIZACJA 27 SIERPIEŃ 2021 R.

     Harmonogram numer 1/02/2020 (numer części zamówienia, miesiąc i rok oraz numer kolejny harmonogramu)Imię i nazwisko trenera/asystenta zdrowienia: Anna Gasik Gawron asystent zdrowienia  Trener Magdalena Pikulska Data i godzina rozpoczęcie oraz zakończenia warsztatów  Miejsce realizacji (adres i nazwa placówki)  Grupa docelowa  Czas trwania warsztatu …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Uprzejmie informujemy, że kolejne spotkanie grupy wsparcia dla osób rozwodzących się odbędzie się w dniu:

27.08.2021 r. w godzinach 16:00-18:00 ( piątek)

Uprzejmie przypominamy, że spotkania odbywają się stacjonarnie w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce, ul. Niepołomska 26 G.

Osobami  odpowiedzialnymi za organizację i do kontaktu są:Psycholog Urszula Struzikowska- MaryniczPedagog Klaudia Rola