loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dedykowanej osobom doświadczającym przemocy, które odbędzie się we wtorek, 24.11.2021r. od 18:00 do 20:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce, przy ul. Niepołomskiej 26G.

Spotkania prowadzone są przez interwentów kryzysowych- psycholog- Urszulę Struzikowską-Marynicz oraz pedagog- Klaudię Role.

Grupa ma charakter otwarty.

Zainteresowanych ofertą prosimy o kontakt telefoniczny w celu dokonania zapisów.

Ośrodek …

Wieliczka, dnia 12 listopada 2021 roku

IV-OIK.JK-ZP.271-7/74-o/2021

Informacja o wynikach postępowania na „Dostawę i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” data publikacji ogłoszenia:  18 październik 2021 roku

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 18 października 2021 roku – w terminie składania ofert wpłynęły następujące  oferty:

Lp.Nazwa firmy/ imię i nazwisko wykonawcyAdresUwagi1.Best AudioGen. Lucjana …

PCPR Wieliczka logo

Wieliczka, dnia 09 listopada 2021r.

V-KW-NAB.1101-5-21/ 1320 /2021

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ:

OIK NABÓR 2021

1 klauzula informacyjna

2 Kwestionariusz osobowy

3 wizerunek

4 oświadczenie

5 oświadczenie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Niepołomska 26G w godzinach urzędowania sekretariatu, pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@pcpr-wieliczka.pl, w terminie do dnia …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dedykowanej opiekunom osób zależnych, które odbędzie się we wtorek, 9.11.2021r. od 11:00 do 13:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce, przy ul. Niepołomskiej 26G.

Spotkania prowadzone są przez interwentów kryzysowych. Osobami odpowiedzialnymi za organizację są psycholog – Aleksandra Chwastek, oraz pedagog – Ewelina Skałka.

Grupa ma charakter otwarty. Zainteresowanych ofertą …

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dedykowanej rodzicom i opiekunom, które odbędzie się w poniedziałek, 8.11.2021r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wieliczce, przy ul. Niepołomskiej 26G.

Grupa adresowana jest do rodziców i opiekunów – mieszkańców powiatu wielickiego, a jej celem jest zapewnienie uczestnikom wsparcia pedagogiczno-psychologicznego, m.in. poprzez wzbogacenie wiedzy nt. komunikacji z …

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dedykowanej rodzicom i opiekunom, które odbędzie się we wtorek, 2.11.2021r. o godzinie 18:30 i prowadzone będzie za pośrednictwem platformy ZOOM. O terminach kolejnych spotkań będziemy informować w późniejszym czasie.

Grupa adresowana jest do rodziców i opiekunów – mieszkańców powiatu wielickiego, a jej celem jest zapewnienie uczestnikom wsparcia pedagogiczno-psychologicznego. Planowane jest …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

22 Października 2021r. o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla Opiekunów osób zależnych.

Jej celem jest otrzymanie emocjonalnego wsparcia, wzmocnienie psychiczne, zwiększenie świadomości o przysługujących prawach, wymiana osobistych doświadczeń uczestników grupy wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu

730 201 771, 12 278 …

Wieliczka, dnia 18.10.2021r.

IV-OIK.JK-ZP.271-7/74 -o/2021        

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Niepołomska 26g, 32-020 Wieliczkae-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plwww.pcpr-wieliczka.pl

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIADYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dostawa i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce w ramach projektu RPMP.09.02.02-12-0495/19”

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA …

Zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia dedykowanej rodzicom i opiekunom, które odbędzie się w środę, 20.10.2021r. o godzinie 17:00 i prowadzone będzie za pośrednictwem platformy ZOOM. Porozmawiamy o najważniejszej z metod wychowawczych, która często jest niedoceniana, a także zastanowimy się jak lepiej rozumieć własne pociechy i poznamy sposób, który może to ułatwić. O terminach kolejnych …

dofinansowanie   60 741,00 zł

całkowita wartość   75 927,00 zł

Na podstawie umowy nr WP-III.9421.22.19.2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Powiatem Wielickim, Powiat Wielicki otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 60 741 zł. przeznaczone na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości …

Do 10 października 2021r. można składać wnioski o dofinansowanie z PFRON do kosztów nauki na poziomie wyższym na semestr zimowy 2021/2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest …

PCPR Wieliczka logo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCEDZIAŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zaprasza Rodziców Biologicznych Dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA o charakterze psycho-edukacyjnym.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowejfunkcjonującym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce Wieliczka ul. Niepołomska 26 G.

Pierwsze spotkanie Grupy Wsparcia odbędzie się w dniu 20.10.2021r.,w godzinach od …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

na miesiąc wrzesień   2021 r.

     Harmonogram numer 1/02/2020 (numer części zamówienia, miesiąc i rok oraz numer kolejny harmonogramu)Imię i nazwisko trenera/asystenta zdrowienia: Anna Gasik Gawron asystent zdrowienia  Trener Magdalena Pikulska Data i godzina rozpoczęcie oraz zakończenia warsztatów  Miejsce realizacji (adres i nazwa placówki)  Grupa docelowa  Czas trwania warsztatu w godzinach zegarowych 02 wrzesień …

1.W ramach przyznania  środków finansowych dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Biskupicach otrzymał w 2021 roku kwotę 59.204,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie placówki przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na …