PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko Psychologa-interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Wymagania formalne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarboweUkończone studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub nauki o rodzinie.Staż pracy minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie w …

na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce” data publikacji ogłoszenia: 30 grudnia 2020 roku

Wieliczka, dnia 20 kwietnia 2021 roku

V-AS-ZP.271-15-20/2591/2020

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!!!

W kwietniu w naszej części świata natura budzi się do życia. Ten właśnie fakt sprawił, że w kwietniu ustanowiono Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu naukowcy chcą zwrócić szczególną uwagę na środowisko naturalne i zachęcić nas do jego ochrony.

Początkowo pandemia COVID-19 przyniosła gwałtowną poprawę jakości powietrza związaną z ograniczeniem transportu oraz wstrzymaniem działania wielu przedsiębiorstw …

Uprzejmie informujemy, iż najbliższe spotkania online w ramachGRUPY WSPARCIAodbędą się:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych10.05.2021r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30.

dla Rodzin Zastępczych Zawodowych06.05.2021r. w czwartek o godz.: 9:00-11:00.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jestPsycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

W Polsce od dwóch tygodni trwa kolejny lockdown, zdecydowanie ma to wpływ na komfort pracy i nie tylko. Według Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w Polsce znowu wzrosło a wartość stopy bezrobocia powinna utrzymać się na poziomie 6,5% w 2021 roku. Być może wynik ten nie wydaje się bardzo wysoki w odniesieniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej …