DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO INTERWENTA KRYZYSOWEGO

I. Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

Obywatelstwo polskie.

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Nieposzlakowana opinia.

Ukończone studia wyższe na jednym z wymienionych kierunków: psychologia, socjologia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innych pokrewnych kierunkach …

pn: „Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z podziałem na 3 części”.

Informacja-o-uniewaznieniu-postepowania-w-czesci-nr-1-wykonawcy-sigPobierz

11.2023_Informacja-o-wyborze-oferty_cz.2-sigPobierz

11.2023_Informacja-o-wyborze-oferty_cz.3-sigPobierz

Identyfikator postępowania w e-zamowienia : ocds-148610-d0544801-7184-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Oferty można składać  przez platformę: https://ezamowienia.gov.pl

SWZ_opieka_wytchnieniowa_2023Pobierz

ogloszenie-24.10.2023r.Pobierz