31 marca 2021 r. godz. 11-13 zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla specjalistów. Jej celem jest wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Osoby zainteresowane udziałem w grupie wsparcia zapraszamy do zapisu pod numerem telefonu 730 201 771; 122782000

Spotkania odbywać się będą za pośrednictwem aplikacji ZOOM …

Uprzejmie informujemy, iż najbliższe spotkania online w ramachGRUPY WSPARCIAodbędą się:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych12.04.2021r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30.

dla Rodzin Zastępczych Zawodowych15.04.2021r. w czwartek o godz.: 9:00-11:00.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jestPsycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

PCPR Wieliczka logo

Szanowni Państwo

Mając na względzie  przeciwdziałanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2, w trosce o zdrowie  pracowników i obsługiwanych klientów wprowadza się  ograniczenie dostępu jednorazowej dużej liczby osób do pomieszczeń w siedzibie PCPR.

W związku z powyższym:

Wprowadza się ograniczenie wejścia do budynku przy ul. Niepołomskiej 26G.Obsługa bezpośrednia przez pracowników PCPR-u będzie możliwa  wyłącznie po wcześniejszej rejestracji  telefonicznej na …

PCPR Wieliczka logo

30 marca 2021 r. o godz. 17:00 zapraszamy na pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku 11- 15 lat doświadczających przemocy ze strony rówieśników. Jej celem jest rozwijanie kompetencji społecznych, poprawa funkcjonowania w grupie rówieśniczej oraz nauka radzenia sobie z krytyką i agresją w środowisku szkolnym oraz w sieci.

Rodziców i opiekunów dzieci …

Wieliczka, dnia 23 lutego 2021 roku

IV-JK-ZP.271-5/5-o/2021       

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na „Świadczenie usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”

nr RPMP.09.02.02-12–0495/19”

data publikacji ogłoszenia: 12 luty 2021 roku

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!!!

PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Rodzicami zastępczymi mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie,a także osoba samotna. Rodzice zastępczy mogą być …