Uprzejmie informujemy, iż po wakacjach powracaGRUPA WSPARCIAdla Rodzin Zastępczych Zawodowychoraz Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych.

Spotkania online będą odbywać się raz na miesiąc.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jestPsycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ DO KOŃCA 2021 ROKU:

PAŹDZIERNIK:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych04.10.2021r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30.dla Rodzin Zastępczych Zawodowych07.10.2021r. w czwartek o …

Wieliczka: 06.08.2021r.

V-KW-NAB.1101-3-21/ 1072 /2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna lub nauki o rodzinie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z …

WNIOSKI DO POBRANIA:

KW_588808_DSR_plik3-instrukcja-dla-opiekunow-Rodziny-Zastepcze-RDDPobierz

KW_588808_DSR_plik4-Jak-doslac-zalaczniki-do-wyslanego-wniosku-o-swiadczenie-dobry-startPobierz

KW_588808_DSR_plik5-Jak-sprawdzic-szczegoly-wnioskow-o-swiadczenie-dobry-startPobierz

KW_588808_DSR_plik6-wzor-1-zaswiadczenie-o-umieszczeniu-w-rodzinnej-pieczy-zastepczejPobierz

KW_588808_DSR_plik7-wzor-2-zaswiadczenie-o-umieszczeniu-dziecka-w-instytucjonalnej-pieczy-zastepczejPobierz

KW_588808_DSR_plik8-wzor-upowaznienia-dla-pracownikaPobierz

KW_588808_DSR_plik9-instrukcja-dla-dyrektora-POWPobierz