Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce poszukuje osoby chętnej do pomocy jednej z rodzin zastępczych na terenie powiatu wielickiego, doświadczającej specyficznych trudności. Pomoc będzie polegać  na wsparciu w sporządzaniu dokumentów, asystowaniu podczas wizyt w instytucjach (urzędy, szkoły), a także wspólnym odrabianiu zadań/nauce z dziećmi w wieku 11 i 12 lat, które doświadczają trudności w nauce.Wsparcie …

W dniu 28.12.2022r. w siedzibie PCPR w Wieliczce odbyło się świąteczne spotkanie z Mikołajem. Spotkanie skierowane było do wszystkich dzieci, umieszczonych w pieczy zastępczej, na terenie Powiatu Wielickiego. Atrakcjami imprezy były:

Wspólne zabawy z elfami,Zajęcia plastyczne,Malowanie twarzy,Słodkie upominki dla wszystkich dzieci.

W spotkaniu z rodzinami zastępczymi wzięli udział wicestarosta Henryk Gawor oraz sekretarz powiatu Rafał Ślęczka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, w związku z niemalejącą potrzebą zapewnienia dzieciom będącym w potrzebie stabilnego środowiska wychowawczego, informuje że trwają poszukiwania nowych rodzin zastępczych oraz osób zainteresowanych stworzeniem rodzinnego domu dziecka na terenie Powiatu Wielickiego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce serdecznie zaprasza wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na terenie powiatu wielickiego do udziału w spotkaniu, które odbędzie się na terenie PCPR w Wieliczce w związku z mikołajkami. Przywidziane są różne atrakcje dla dzieci, w tym słodkie podarunki. Szczegóły wydarzenia znajdują się na plakacie.Zapraszamy