Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce poszukuje chętnej osoby, która (około raz w tygodniu) będzie pomagała rodzinie zastępczej, pochodzenia romskiego. Wsparcie ma polegać na sporządzaniu dokumentów, wizytach w urzędach, a także pomocy w edukacji dzieci, w wieku 10 i 11 lat. Gwarantujemy podpisanie umowy o wolontariat, a także zwrot kosztów za delegację.

Jeśli jesteś osobą otwartą …

PCPR Wieliczka logo

Wieliczka, dn. 27.05.2022r.

V-KW-NAB.1101-4-22/ 115 /2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26Gposzukuje kandydata

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

Cała treść ogłoszenia wraz niezbędnymi załącznikami do pobrania poniżej:

0-Specjalista-pracy-z-rodzinaPobierz

1.-Klauzula-informacyjnaPobierz

2.-Kwestionariusz-osobowy-UBIEGAJACEJ-SIEPobierz

2.-Zgoda-na-przetwarzanie-danych-i-wizerunkuPobierz

4.-OswiadczeniePobierz

5.-OswiadczeniePobierz

6.-Zgoda-na-przetwarzanie-danychPobierz

HARMONOGRAM STACJONARNYCH SPOTKAŃ CZERWIEC 2022:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych06.06.2022r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30

dla Rodzin Zastępczych Zawodowych09.06.2022r. w czwartek o godz.: 9:00-11:00

Podczas spotkań odbędą się krótkie warsztaty wprowadzające w tematykę POZYTYWNEJ DYSCYPLINY.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jestPsycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

PCPR Wieliczka logo

HARMONOGRAM STACJONARNYCH SPOTKAŃ KWIECIEŃ 2022:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych04.04.2022r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30

dla Rodzin Zastępczych Zawodowych07.04.2022r. w czwartek o godz.: 9:00-11:00

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jestPsycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w związku z wejściem w życie ustawyz dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw informuje, że od dnia 1 stycznia 2022 r. organem realizującym dodatek wychowawczy (tzw. 500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodziny Zastępcze, w których dzieci zostały umieszczone …