PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Rodzicami zastępczymi mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie,a także osoba samotna. Rodzice zastępczy mogą być …

Uprzejmie informujemy, iż najbliższe spotkania online w ramach GRUPY WSPARCIA odbędą się:

dla Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych01.03.2021r. w poniedziałek o godz.: 14:30-16:30.

dla Rodzin Zastępczych Zawodowych04.03.2021r. w czwartek o godz.: 9:00-11:00.

Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jest Psycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.

Uprzejmie informujemy, iż w 2021 roku powracaGRUPA WSPARCIAdla Rodzin Zastępczych Zawodowychoraz Rodzin Zastępczych Spokrewnionych i Niezawodowych.Spotkania online będą odbywać się raz na miesiąc.Osobą odpowiedzialną za organizację i do kontaktu jestPsycholog Działu ds. Pieczy Zastępczej – Piotr Curyło.