Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

32-020 Wieliczka,  ul. Niepołomska 26G

tel. 12 288 02 20

Program adresowany jest w szczególności do:

Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,

Osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

Osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub …

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 24 lutego 2023 roku podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Szczegóły w …

„Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Starosta Wielicki ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w …

W dniu 16 stycznia 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego Powiatu Wielickiego na lata 2023-2024 w dziedzinie pomocy społecznej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku Ponad gminnego Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych.”

Termin składania ofert: od 19 …

W ramach przyznania środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na wsparcie domów pomocy społecznej w walce ze skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w 2022 roku, Powiat Wielicki otrzymał w II półroczu 2022 r. roku kwotę 38.000,00 zł. z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed skutkami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym …

Realizując zapis  zadania  3.1.1. oraz 3.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przekazuje informację na temat podmiotów realizujących na terenie Powiatu Wielickiego oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIEJEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZADANIEDNI TYGODNIA, W KTÓRYCH REALIZOWANE JEST ZADANIEGODZINY REALIZACJI ZADANIAKonsultacje …

W dniu 14.07.2022 r. Wicestarosta Wielicki Henryk Gawor, pełniący funkcję pełnomocnika ds. domów pomocy społecznej, wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Wielickiego – Aleksandrą Ślusarek, Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce – Ryszardą Zakrzewską – Zachwieja, a także pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce – Jolantą Gondek i Iloną Włodarz, w ramach wizyt monitorujących odwiedzili dwa ponadgminne Domy Pomocy …

Dnia 06.07.2022r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, odbyło się spotkanie przedstawicieli Domów Pomocy Społecznej z pełnomocnikiem ds. DPS Wicestarostą Wielickim – Henrykiem Gaworem. Zadaniem powołanego przez Starostę Wielickiego – pełnomocnika ds. DPS będzie nadzór nad szczegółową kontrolą jakości świadczonych usług, ocena poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a w razie konieczności opracowanie i wdrożenie niezbędnych …