Do 10 października 2021r. można składać wnioski o dofinansowanie z PFRON do kosztów nauki na poziomie wyższym na semestr zimowy 2021/2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił w roku bieżącym realizację Modułu I oraz Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, które:

zostały poszkodowane na skutek żywiołu,posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności …

na powierzenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała-o-rozstrzygnięciu-konkursuPobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-1Pobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-2Pobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-3Pobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-4Pobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-5Pobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W załączeniu

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/Zarzadzenie-Starosty.zipZarządzenie starosty

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/ogloszenie-naboru.zipOgłoszenie naboru

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/zal.-1-formularz-zgloszeniowy.zipzał 1-formularz zgłoszeniowy

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/zal.-2-klauzula-RODO.zipzał.2 – klauzura RODO

Do składania ofert zaproszone są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pełen teks ogłoszenia konkursowego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wielickiego ( https://bip.malopolska.pl/spwieliczka) zakładka zamówienia publiczne – ogłoszenia).

Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce …

Do 31 marca 2021r. można składać wnioski o dofinansowanie z PFRON do kosztów nauki na poziomie wyższym na semestr letni 2020/2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest nauka w …

Wieliczka, 16.02.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

W ramach programu Aktywny samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do …