Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że z dniem 1 marca 2024 roku weszła w życie zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Mieszkanie dla absolwenta.

Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres 5 lat.

Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowanie do wynajmu …

Z uwagi na otrzymanie bardzo dużej liczby zgłoszeń do udziału w Programie  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o zakończonym naborze  zgłoszeń od osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności …

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz sprzętu rehabilitacyjnego lub technologii wspomagającej? Twój sprzęt uległ zniszczeniu, został ukradziony lub potrzebujesz nowego? Pamiętaj, że możesz złożyć wniosek do Wypożyczalni technologii wspomagających. Zrobisz to przez sow.pfron.org.pl

Aktualnie osoby z niepełnosprawnością nie mają zapewnionej dostatecznej dostępności do technologii wspomagających, zwłaszcza do wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych, dzięki którym mogłyby zwiększyć swoje …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które studiują lub uczą się w szkołach policealnych do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach programu Aktywny samorząd Moduł II.

Od 2024r. o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie …

W roku 2024 dofinansowanie wynosi: 239 904,00zł.

Całkowita wartość wynosi 239 904,00 zł.

Celem Programu  jest zapewnienie wsparcia wytchnieniowego dla mieszkańców Powiatu Wielickiego, będących opiekunami lub członkami rodziny, sprawującymi stałą i  bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub  osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z …

Wieliczka, 19.02.2024r.

Znak Sprawy: III-AW-ZP.271-1-24/256/24

                                                                                                          

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

ul. Niepołomska 26G, 32-020 Wieliczka

e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl

www.pcpr-wieliczka.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/INSP/K/2024

na wybór realizatora usługi:

„Pełnienie w roku 2024 funkcji inspektora nadzoru nad pracami w ramach likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie powiatu wielickiego oraz w ramach programu Wyrównywanie …

Wieliczka, 19.02.2024 r.

Znak Sprawy: III-AW-ZP.271-1-24/256/24

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór realizatora usługi: „Pełnienie w roku 2024 funkcji inspektora nadzoru nad pracami w ramach likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanymi ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, zamieszkujących na terenie powiatu wielickiego oraz w ramach programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w …