Do 31 marca 2021r. można składać wnioski o dofinansowanie z PFRON do kosztów nauki na poziomie wyższym na semestr letni 2020/2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest nauka w …

Wieliczka, 16.02.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.

W ramach programu Aktywny samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do …

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

DO POBRANIA:

informacje dotyczące programuWniosek WRMR obszar BWniosek WRMR obszar DWniosek WRMR obszar FWniosek WRMR obszar C

LINKI:

“Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)Procedury realizacji programu oraz załączniki (rok 2020, 2021) – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pfron.org.pl)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, żew dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ześrodków PFRON dla osób niepełnosprawnych na następującezadania:● dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środkipomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny,● dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się.

W 2020r. w ramach prowadzonych zadań osoby niepełnosprawne mogąubiegać się o dofinansowanie do zakupu aparatów …

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – MODUŁ III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- MODUŁ III

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami …

PCPR Wieliczka logo

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
kosztów nauki na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 można składać do 10 października 2020r.

W ramach programu studenci i …