Identyfikator postępowania w e-zamowienia : ocds-148610-d0544801-7184-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Oferty można składać  przez platformę: https://ezamowienia.gov.pl

SWZ_opieka_wytchnieniowa_2023Pobierz

ogloszenie-24.10.2023r.Pobierz

Powiat Wielicki realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących Funduszu Solidarnościowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby, ubiegające się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osobą niepełnosprawną do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa”  edycja 2023.

Termin naboru osób do udziału w Programie rozpoczyna się …

Powiat Wielicki realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.  Ogłoszenie o naborze osób do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby, ubiegające się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osobą niepełnosprawną do udziału w Programie „Opieka …

W roku 2023 dofinansowanie wynosi: 654 077,12 zł.

Całkowita wartość wynosi 654 077,12 zł.

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia wytchnieniowego opiekunom osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi teren powiatu wielickiego poprzez zapewnienie doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami  w okresie realizacji programu tj. do 31.12.2023r.  Uczestnicy Programu będą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w  …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

W ramach programu Aktywny samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do przewozu …