Dnia 09.03.2022r. odbyło się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Członkowie Rady debatowali nad działaniami, które będą realizowanew bieżącym roku. Między innymi postanowili, że środki z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dofinansują:

zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze -przyznawane osobom niepełnosprawnymlikwidację barier architektonicznych i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnychusługę …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Wielickiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny samorząd.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego

oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej, zakupu sprzętu elektronicznego …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.

W ramach programu Aktywny samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do przewozu …

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach realizacji „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III” w 2022 roku.

     Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w roku 2022 będą realizowane następujące obszary programu dla następujących adresatów i  obszarów wsparcia.

Adresatami pomocy mogą …

Do 10 października 2021r. można składać wnioski o dofinansowanie z PFRON do kosztów nauki na poziomie wyższym na semestr zimowy 2021/2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów nauki na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił w roku bieżącym realizację Modułu I oraz Modułu II programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Do udziału w programie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, które:

zostały poszkodowane na skutek żywiołu,posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności …

na powierzenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Uchwała-o-rozstrzygnięciu-konkursuPobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-1Pobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-2Pobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-3Pobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-4Pobierz

Zalacznik-nr-1-do-uchwaly-s-5Pobierz

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w dziedzinie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 roku, dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W załączeniu

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/Zarzadzenie-Starosty.zipZarządzenie starosty

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/ogloszenie-naboru.zipOgłoszenie naboru

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/zal.-1-formularz-zgloszeniowy.zipzał 1-formularz zgłoszeniowy

https://pcpr-wieliczka.pl/wp-content/uploads/2021/07/zal.-2-klauzula-RODO.zipzał.2 – klauzura RODO