Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, żew dalszym ciągu przyjmowane są wnioski o dofinansowanie ześrodków PFRON dla osób niepełnosprawnych na następującezadania:● dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środkipomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny,● dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się.

W 2020r. w ramach prowadzonych zadań osoby niepełnosprawne mogąubiegać się o dofinansowanie do zakupu aparatów …

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – MODUŁ III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim realizowany jest program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”- MODUŁ III

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami …