Wieliczka: 25.08.2021r.

V-KW-NAB.1101-3-21/ 1072 /2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna lub nauki o rodzinie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z …

Wieliczka: 06.08.2021r.

V-KW-NAB.1101-3-21/ 1072 /2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna lub nauki o rodzinie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z …

PCPR Wieliczka logo

V-KW-NAB.1101-2-21/ 821 /2021                                             Wieliczka: 14.06.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Psycholog – specjalista pracy z rodziną

Całość ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania w pliku ZIP: