Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce poszukuje kandydata na stanowisko

Interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Wymagania formalne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarboweUkończone studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub nauki o rodzinie.Staż pracy minimum 1 rok.

 Wymagania dodatkowe

Doświadczenie w pracy …

Zarządzenie Nr 7/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 w Wieliczce z dnia 10.03.2022 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektoraw Dziale ds. administracyjno-kadrowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530) …