PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko Psychologa-interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Wymagania formalne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarboweUkończone studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub nauki o rodzinie.Staż pracy minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie w …

Wieliczka, dnia 10 luty 2021r.

V-AS-NAB.1102-2-21/ 445 /2021                                 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Wieliczce32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

OGŁASZA NABÓRna wolne stanowisko urzędnicze:KIEROWNIK DZIAŁU DO SPRAW ADMINISTRACYJNO KADROWYCH

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W PLIKU ZIP DO POBRANIA TUTAJ!

PCPR Wieliczka logo

Wieliczka, dnia 09 LUTY 2021r.

WYNIK NABORU DO POBRANIA TUTAJ

Wieliczka, dnia 26 styczeń 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Wieliczce32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

OGŁASZA NABÓRna wolne stanowisko urzędnicze:KIEROWNIK DZIAŁU DO SPRAW ADMINISTRACYJNO KADROWYCH

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJWYMAGANE OŚWIADCZENIA W PLIKU ZIP DO POBRANIA TUTAJ

PCPR Wieliczka logo

V-AS-NAB.1101-5-20/2191/2020                                                Wieliczka: 10.11.2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13

ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA TUTAJ

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza ponownie nabór na to stanowisko

(całą treść ogłoszenia w pliku do pobrania)

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceposzukuje kandydata na stanowiskokoordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

I.Forma zatrudnienia – umowa o pracę na zastępstwo od dnia 01.12.2018r.(cała treść ogłoszenia wraz z załącznikami w pliku ZIP, pobierz tutaj!!!)