PCPR Wieliczka logo

V-KW-NAB.1101-2-22/78/2022

Wieliczka, dn. 04.04.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26Gposzukuje kandydata

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika lub nauki o rodzinie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Kandydat nie …

PCPR Wieliczka logo

Wieliczka, dnia 09 listopada 2021r.

V-KW-NAB.1101-5-21/ 1320 /2021

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA PONIŻEJ:

OIK NABÓR 2021

1 klauzula informacyjna

2 Kwestionariusz osobowy

3 wizerunek

4 oświadczenie

5 oświadczenie

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Niepołomska 26G w godzinach urzędowania sekretariatu, pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@pcpr-wieliczka.pl, w terminie do dnia …

Wieliczka: 25.08.2021r.

V-KW-NAB.1101-3-21/ 1072 /2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna lub nauki o rodzinie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z …

Wieliczka: 06.08.2021r.

V-KW-NAB.1101-3-21/ 1072 /2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Specjalista pracy z rodziną

Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na w/w stanowisku:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.Wykształcenie wyższe na kierunku: psychologia, pedagogika, socjologia, praca socjalna lub nauki o rodzinie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z …

PCPR Wieliczka logo

V-KW-NAB.1101-2-21/ 821 /2021                                             Wieliczka: 14.06.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

32-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26G

OGŁASZA NABÓR

na stanowisko: Psycholog – specjalista pracy z rodziną

Całość ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania w pliku ZIP:

PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko Psychologa-interwenta kryzysowego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Wymagania formalne:

Obywatelstwo polskie.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarboweUkończone studia magisterskie na kierunku psychologia, pedagogika lub nauki o rodzinie.Staż pracy minimum 1 rok.

Wymagania dodatkowe

Doświadczenie w …

Wieliczka, dnia 10 luty 2021r.

V-AS-NAB.1102-2-21/ 445 /2021                                 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Wieliczce32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

OGŁASZA NABÓRna wolne stanowisko urzędnicze:KIEROWNIK DZIAŁU DO SPRAW ADMINISTRACYJNO KADROWYCH

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W PLIKU ZIP DO POBRANIA TUTAJ!

PCPR Wieliczka logo

Wieliczka, dnia 09 LUTY 2021r.

WYNIK NABORU DO POBRANIA TUTAJ

Wieliczka, dnia 26 styczeń 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Wieliczce32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26 G

OGŁASZA NABÓRna wolne stanowisko urzędnicze:KIEROWNIK DZIAŁU DO SPRAW ADMINISTRACYJNO KADROWYCH

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJWYMAGANE OŚWIADCZENIA W PLIKU ZIP DO POBRANIA TUTAJ

PCPR Wieliczka logo

V-AS-NAB.1101-5-20/2191/2020                                                Wieliczka: 10.11.2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13

ogłasza nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI DO POBRANIA TUTAJ