Wieliczka, dnia 18.10.2021r.

IV-OIK.JK-ZP.271-7/74 -o/2021        

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Niepołomska 26g, 32-020 Wieliczkae-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.plwww.pcpr-wieliczka.pl

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIADYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dostawa i montaż wyposażenia „niebieskiego pokoju” w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce w ramach projektu RPMP.09.02.02-12-0495/19”

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Harmonogram realizacji przedmiotu umowy

na miesiąc wrzesień   2021 r.

     Harmonogram numer 1/02/2020 (numer części zamówienia, miesiąc i rok oraz numer kolejny harmonogramu)Imię i nazwisko trenera/asystenta zdrowienia: Anna Gasik Gawron asystent zdrowienia  Trener Magdalena Pikulska Data i godzina rozpoczęcie oraz zakończenia warsztatów  Miejsce realizacji (adres i nazwa placówki)  Grupa docelowa  Czas trwania warsztatu w godzinach zegarowych 02 wrzesień …

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 i 30 czerwca 2021r. w godz. od 11  do 15 w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce przy ul. Niepołomskiej 26G odbędą się Pikniki Rodzinne w ramach realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki”  w ramach Osi IV Programu Operacyjnego …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 01.06.20201r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczceul. Niepołomska 26 g32-020 Wieliczka

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wieliczce zwraca się z prośba o wycenę usługi wynajem stołów i krzeseł dla
6o osób oraz 30 leżaków na 2 pikniki rodzinne w roku 2021 czas trwania każdego to 4 h .Planowany udział około 200 osób w każdym z pikników …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 31.05.20201 r

Powiatowe Centrum pomocy w Wieliczceul. Niepołomska 26 g32-020 Wieliczka

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wieliczce zwraca się z prośba o wycenę usługi wynajem 2 namiotów na 2 pikniki rodzinne w roku 2021 czas trwania każdego to 4 h .Planowany udział około 200 osób w każdym z pikników w większości to młodzież oraz rodziny z …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 31.05.20201 r

Powiatowe Centrum pomocy w Wieliczceul. Niepołomska 26 g32-020 Wieliczka

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wieliczce zwraca się z prośba o wycenę usługi fotobudka na 2 pikniki rodzinne w roku 2021 czas trwania każdego to 4 h .Planowany udział około 200 osób w każdym z pikników w większości to młodzież oraz rodziny z dziećmi.Terminy wydarzeń …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wieliczce zwraca się z prośba o wycenę usługi konferansjera  na 2 pikniki  rodzinne  w  roku 2021 czas trwania każdego to  4 h . Planowany udział około 200 osób każdorazowo .

 Terminy  wydarzeń to  17 czerwiec 2021( czwartek) w godzinach od 11 do 15  oraz w dniu  30 czerwiec  2021 w godzinach …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 24.05.20201 r

Powiatowe Centrum pomocy w Wieliczceul. Niepołomska 26 g32-020 Wieliczka

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Wieliczce zwraca się z prośba o wycenę usługi animacji zabaw na 2 pikniki rodzinne w roku 2021 czas trwania każdego to 4 h .Planowany udział około 200 osób w każdym z pikników w większości to młodzież oraz rodziny z dziećmi.Terminy …

Wieliczka, dnia 23 lutego 2021 roku

IV-JK-ZP.271-5/5-o/2021       

Informacja o wynikach postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na „Świadczenie usługi coachingu dla uczestników projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”

nr RPMP.09.02.02-12–0495/19”

data publikacji ogłoszenia: 12 luty 2021 roku

CAŁA TREŚĆ OGŁOSZENIA DO POBRANIA TUTAJ!!!

PCPR Wieliczka logo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych, nad dziećmi pozbawionymi możliwości wychowywania się w rodzinach naturalnych.

Szukamy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce.

Rodzicami zastępczymi mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie,a także osoba samotna. Rodzice zastępczy mogą być …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 22 styczeń 2021 r

V-AS.ZP.271-4-20/2571/2020

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W

postępowaniu na

 USŁUGI SPOŁECZNE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ WYRAŻONEJ  W  ZŁOTYCH  RÓWNOWARTOŚCI  KWOTY 750 000 EURO, O KTÓRYCH  MOWA W ART. 138o USTAWY PRAWO  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:

przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu„Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę -projekt zintegrowany. Powiat Wielicki.

CAŁA TREŚĆ DO POBRANIA …