W Polsce od dwóch tygodni trwa kolejny lockdown, zdecydowanie ma to wpływ na komfort pracy i nie tylko. Według Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w Polsce znowu wzrosło a wartość stopy bezrobocia powinna utrzymać się na poziomie 6,5% w 2021 roku. Być może wynik ten nie wydaje się bardzo wysoki w odniesieniu do innych państw członkowskich Unii Europejskiej …

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas,który spędzamy w rodzinnym gronie,przy wspólnym stole, w świątecznej atmosferze.To czas, w którym zimowa aura odchodzi,a zamiast niej pojawiają się pierwsze oznaki wiosny.

Tegoroczne Święta Wielkanocne, podobnie jak w 2020 roku będą nieco inne niż te do których przez lata przywykliśmy. W związku z wirusem SARS-CoV-2 i ograniczeniami jakie zostają na każdego …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

W dniu 31.03.2021 odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla specjalistów. Zapraszamy do kontaktu z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej wszystkie osoby zainteresowane udziałem w grupie, którym z przyczyn losowych czy organizacyjnych nie udało się wziąć udziału w pierwszym spotkaniu.

Dziękujemy Wszystkim z Państwa za duże zainteresowanie, poświęcony czas oraz czynny udział w spotkaniu. Cieszymy się, iż możemy …

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Informujemy, że kolejne spotkania grupy wsparcia dla osób rozwodzących się odbędą się w dniu 13.04.2021 r. w godzinach 18:00-20:00 ( wtorek) oraz w dniu 21.04.2021 r. w godzinach 16:00-18:00 (środa).

Uprzejmie przypominamy, że spotkania odbywają się na platformie internetowej ZOOM. Uczestnicy otrzymują link do spotkania na podany podczas zgłoszenia udziału w grupie adres mailowy.

Czas pandemii w którym aktualnie się znajdujemy, ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie rodziny. Narastająca frustracja potrzeb związanych z funkcjonowaniem społecznym człowieka, a także izolacja od osób, które do tej pory były źródłem wsparcia emocjonalnego, sprzyja wzrostowi zachowań agresywnych.

Dziecko, będące zależne od swoich opiekunów, nie posiadające jeszcze wykształconych dojrzałych mechanizmów obronnych, szczególnie jest narażone na przemoc …

W ten dzień policjanci zwiększają kontrole trzeźwości na drogach i prowadzone są działania zwiększające świadomość problemów alkoholowych. Może warto w tym dniu zastanowić się czemu sięgamy po alkohol w trudnych dla nas sytuacjach.

Po spożyciu alkoholu może się wydawać, że poprawia się nastrój a stres i lęki są mniej dokuczliwe. Jednak ta poprawa jest tylko krótkotrwała …

Wieliczka, dn. 18 marzec 2021 r.

IV-J.K.-ZP.271-6/20-o/2021

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku – zgodnie z pkt. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznegooraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W związku z realizowanym przez Powiat Wielicki – Powiatowe Centrum …