W roku 2024 dofinansowanie wynosi: 239 904,00zł.

Całkowita wartość wynosi 239 904,00 zł.

Celem Programu  jest zapewnienie wsparcia wytchnieniowego dla mieszkańców Powiatu Wielickiego, będących opiekunami lub członkami rodziny, sprawującymi stałą i  bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16 roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub  osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności bądź z orzeczeniem traktowanym na równi z …