POWIATOWE CENTRUM POMOCYRODZINIE W WIELICZCEul. Niepołomska 26 G32-020 Wieliczka

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ)w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z postanowieniamiustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1605 zpóźn. zm.) w trybie podstawowym bez negocjacji.

Znak postępowania: MM-ZP.271-1-24/40/2024Rodzaj zamówienia: usługi

Nazwa zamówienia: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, o …

Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Znak postępowania: MM-ZP.271-4-23/67/2023

Identyfikator postępowania w e-zamowienia ocds-148610-1fad9c3c-bf30-11ed-b311-9aae6ad31be8

Ogłoszenie i dokumenty postępowania do pobrania poniżej:

SWZ_uslugi-opiekuncze2023Pobierz

Zalacznik-nr-1-formularz-ofertyPobierz

Zalacznik-nr-2-do-SWZ-oswiadczenie-skladne-na-podst.-art.-125-ust.-1-Pzp-1Pobierz

Zalacznik-nr-3-do-SWZ-oswiadczenie-skladane-na-podst.-art.-125-ust.-5-Pzp-1Pobierz

Zalacznik-nr-4-do-SWZPobierz

Zalacznik-nr-5-do-SWZ-oswiadczenie-skladane-na-podst.-art.-117-ust.-4-Pzp-1Pobierz

Zalacznik-nr-6-do-SWZ-grupa-kapitalowa-1Pobierz

Zalacznik-nr-7-do-SWZ-oswiadczenie-dot.-kwalifikacjiPobierz

Zalacznik-nr-8-do-SWZ-oswiadczenie-o-aktualnosci-podstaw-wykluczeniaPobierz

Zalacznik-nr-9-do-SWZ-wykaz-podwykonawcowPobierz

Zalacznik-nr-10-do-SWZ-wzor-umowyPobierz

Zalacznik-nr-11-do-SWZPobierz

Zalacznik-nr-12-do-SWZPobierz

loga FE, flaga polska logo małopolska i flaga UE

Znak postępowania: MM-ZP.271-3-23/55/2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-3a66e049-b9d0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Ogłoszenie i dokumenty postępowania do pobrania poniżej:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENI (SWZ)Pobierz

Zalacznik-nr-1.1-do-SWZ-formularz-ofertyPobierz

Zalacznik-nr-1.2-do-SWZ-formularz-ofertyPobierz

Zalacznik-nr-1.3-do-SWZ-formularz-ofertyPobierz

Zalacznik-nr-1.4-do-SWZ-formularz-ofertyPobierz

Zalacznik-nr-2-do-SWZ-oswiadczenie-skladne-na-podst.-art.-125-ust.-1-PzpPobierz

Zalacznik-nr-3-do-SWZ-oswiadczenie-skladane-na-podst.-art.-125-ust.-5-PzpPobierz

Zalacznik-nr-4-do-SWZ-zobowiazanie-podmiotu-udostepniajacego-zasobyPobierz

Zalacznik-nr-5-do-SWZ-oswiadczenie-skladane-na-podst.-art.-117-ust.-4-PzpPobierz

Zalacznik-nr-6-do-SWZ-grupa-kapitalowaPobierz

Zalacznik-nr-7_7.1_7.2_7.3_7.4-do-SWZ-wykaz-osobPobierz

Zalacznik-nr-8-do-SWZ-oswiadczenie-dot.-kwalifikacjiPobierz

Zalacznik-nr-9-do-SWZ-oswiadczenie-o-aktualnosci-podstaw-wykluczeniaPobierz

projekt_umowy_OIK-zal-10Pobierz

projekt-umowy_piecza-zal.-10aPobierz

projket-umowy-zal.10bPobierz

Zalacznik-nr-11-do-SWZ-wykaz-podwykonawcowPobierz

Zalacznik-nr-12-do-SWZ-oswiadczenie-o-aktualnosci-podstaw-wykluczeniaPobierz

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a66e049-b9d0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f