Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 25.11.2020 r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-6-20/ 2317 /2020

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIADYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

cała treść głoszenia kliknij tutaj!

załączniki kliknij tutaj!

PCPR Wieliczka logo

Projekt,  wykonanie i montaż pylonu oraz tablic informacyjnych zewnętrznych  przed wejściem głównym do budynku oraz projekt,  wykonanie i montaż oznakowania wewnątrz budynku Centrum Wsparcia Społecznego  w Wieliczce,  ul. Niepołomska 26c.

CAŁA TREŚĆ ZAPYTANIA TUTAJ !!!

PCPR Wieliczka logo

Zaproszenie do składania ofert (oznaczane dalej jako zaproszenie)w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 € Prowadzonego na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego oraz funduszu spójności na lata 2014-2020

w ramach  realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” …