Loga Funduszy europejskie, flaga polski, flaga uni europejskiej

Wieliczka 25.11.2020 r.

Znak sprawy: V-AS-ZP.271-6-20/ 2317 /2020

ZAPROSZENIEDOSKŁADANIA OFERT(oznaczane dalej jako Zaproszenie)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGOO WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 €PROWADZONEGO NA PODSTAWIEZARZĄDZENIADYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIELICZCE

cała treść głoszenia kliknij tutaj!

załączniki kliknij tutaj!

PCPR Wieliczka logo

Projekt,  wykonanie i montaż pylonu oraz tablic informacyjnych zewnętrznych  przed wejściem głównym do budynku oraz projekt,  wykonanie i montaż oznakowania wewnątrz budynku Centrum Wsparcia Społecznego  w Wieliczce,  ul. Niepołomska 26c.

CAŁA TREŚĆ ZAPYTANIA TUTAJ !!!

PCPR Wieliczka logo

Zaproszenie do składania ofert (oznaczane dalej jako zaproszenie)w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 € Prowadzonego na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego, europejskiego funduszu społecznego oraz funduszu spójności na lata 2014-2020

w ramach  realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” …

PCPR Wieliczka logo

Zapytanie ofertowe: V- AS -ZP. 271-2-20/1432/2020na dostawę środków ochrony osobistej i płynu dezynfekcyjnego  na potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z …

PCPR Wieliczka logo

Oszacowanie wartości zamówienia na usługę dostarczenia cateringu (zapewnienie serwisu kawowego w systemie ciągłym + przygotowanie i podawanie obiadu) dla uczestników projektu podczas spotkań (szkoleń/warsztatów) na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki”

Oszacowanie wartości zamówienia

Cała treść do pobrania tutaj

PCPR Wieliczka logo

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Wielickiego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Znak sprawy:V-AS -ZP. 271-1-20/ 1416/2020

Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r …

PCPR Wieliczka logo

Znak sprawy: AFR-Szac-271-1-20/1246/2020. W związku z koniecznością oszacowania wartości planowanego do przeprowadzenia zamówienia na: przeprowadzenie spotkań edukacyjno-profilaktycznych oraz szkoleń/warsztatów z różnymi grupami społecznymi na rzecz projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat Wielicki” nr POWR.04.01.00-00-D206/17, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce           (32-020 Wieliczka ul. Sienkiewicza 13), zwraca się z uprzejma prośbą do …